۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

خطاب به روسای ممالک سراسر جهانCountries around the world addressed to the chiefs

Countries around the world addressed to the chiefs
به نام خدا
سلام
زبان من انگلیسی نیست
زبان من فارسی است
با سایت گوگل ترجمه کردم
هر انسان معتقد به خدا آرزو دارد که کلام خدا به دست همه انسانها رسیده و ترجمه خوب از کتاب آسمانی که مفید برای جهانیان است در اختیار همه باشد
شما که پدر مسلمان داشتید قرآن را میشناسید
هر رئیس جمهور بودجه هائی مخصوص خود دارد و مختار است هر کجا صلاح میداند خرج کند
بهترین مکان همین آرزوی پدر و مادر و خودت و هر انسان مومن به خدا است
من طرحی دارم برای بشریت مفید است
پول را رایگان نمیخواهم - قرض میخواهم - هر کجا که قصد دارید خرج شود ، به همانجا قسط میدهم .
110میلیون پوند جهت انتقال به حساب من در کشور ایران
از کشوری دیگر بخواهید این پول را به من قرض دهند ؛ مانند عربستان یا صندوق بین الملل پول یا هر که خود صلاح میدانید
با تشکر از شما
سید محمد خاتمی ولادت1966تهران
The name of God
Hello
My language is not English
My language is Persian
I translated with Google site
Each man believes in God wish to God that all men and Translation reached good scripture that is useful for providing all of the world
Did the Muslim father, you know the Quran
Each president has its own funds and is governed Salah knows where to spend
The best place good parents and you and every man faithful to God
I have a plan for humanity is useful
Do not want free money - borrowed want - wherever you intend to spend to installment Ibid Texts.
110 million pounds transfer to my account in Iran
From another country want to lend money to me; such as Saudi Arabia or the International Monetary Fund or any who know S.
Thank you
Seyed Mohammad Khatami, Tehran 1966 birth

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر